VEČJI PROJEKTI

Spodnjeposavska regija


1- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 1- Projekti financirani iz proračuna

Krško Sevnica
0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Krško - Izgradnja mostu pri Žadovinku

Izgradnja mostu čez Savo pri Žadovinku poteka v sklopu izgradnje obvoznice Krško.

Novogradnja mostu preko Save pri Žadovinku vključuje tudi izgradnjo navezovalne ceste na sedanjo mestno cesto 192055 Merkur - Mercator ter na glavno cesto G1-5. Skupna dolžina novogradnje bo 530 metrov, od tega bo most dolžine 274,29 metrov. Zaključek gradnje, ki jo izvaja podjetje tako mostu kot priključne ceste z navezavo na občinsko cesto, vključno z vsemi komunalnimi vodi in pridobitvijo vseh dovoljenj pa predvidoma konec marca 2019. 

Vrednost gradbenih del izgradnje mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto pri Merkurju, ki jih izvaja podjetje Kolektor Koling d.o.o., znaša 4.736.074,14 EUR. Od tega, 3.400.770,69 EUR financira Direkcija RS za infrastrukturo, 1.335.303.45 EUR pa Občina Krško kot sofinancer.

Gradnja celotne obvoznice Krško je razdeljena na sedem etap.

Prva etapa: od krožišča na G1-5 z mostom preko Save pri HE Krško, grajen leta 2007 in 2008.

Druga etapa: od novega mostu čez Savo pri HE Krško do starega mostu čez Savo - grajen med leti 2012 in 2013.

Tretja etapa: od starega mostu čez Savo do visokovodnega nasipa pred NEK.

Četrta etapa: krožišče na visokovodnem nasipu – grajeno 2012

Peta etapa: most čez Savo pri Žadovinku z navezovalno cesto do Merkurja

Šesta etapa: ureditev ceste Merkur - Mercator

Sedma etapa: obvoznica industrijske cone Žadovinek.

 

Skupna dolžina vseh etap je 4.947 metrov z 550 metrov navezovalnih cest.

Krško - Izgradnja mostu pri Žadovinku

Most v Žadovinku

Krško - Izgradnja mostu pri Žadovinku

Krško - Izgradnja mostu pri Žadovinku