VEČJI PROJEKTI

Pomurska regija


1- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 1- Projekti financirani iz proračuna

Murska Sobota Razkrižje
0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Razkrižje - Rekonstrukcija ceste od mejnega prehoda Gibina do Razkrižja

Rekonstrukcija ceste poteka od mejnega prehoda Gibina z začetkom v km 0+570 do križišča s cesto Ljutomer-Črenšovci v km 2,826 v Razkrižju.

V okviru rekonstrukcije bo prenovljen celotni ustroj ceste v dolžini 2.256 metrov; zgrajeni bodo pločniki za pešce, delno enostranski in delno dvostranski. Vzdolž celotnega posega bo urejena meteorna kanalizacija, tako z ureditvijo in čiščenjem jarkov, kot tudi cevno kanalizacijo. Na območju rekonstrukcije ceste sta dva mostova-prepusta, katera bo potrebno zaradi izvedbe pločnikov razširiti. Za zaščito brežine bo izvedena kamnita zložba.

Dela izvaja podjetje GMW d.o.o. iz Turjancev pri Radencih. Pogodbena vrednost del je 1.441.616,79 EUR. Rekonstrukcijo delno sofinancira tudi Občina Razkrižje.

Razkrižje - Rekonstrukcija ceste od mejnega prehoda Gibina do Razkrižja

Razkrižje - Rekonstrukcija ceste od mejnega prehoda Gibina do Razkrižja

Razkrižje - Rekonstrukcija ceste od mejnega prehoda Gibina do Razkrižja

Razkrižje - Rekonstrukcija ceste od mejnega prehoda Gibina do Razkrižja