CESTE IN PROMET

Pomurska regija


1- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Južna obvozna cesta Murska Sobota
0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Južna obvozna cesta Murska Sobota

Južna obvoznica predstavlja izvedbo I. faze predvidene vzhodne obvoznice Murske Sobote, ki se bo kasneje, v II. fazi,  nadaljevala do križišča Čarda. Izgradnja ceste pomeni  spremembo prometnih razmer, saj bo nova obvozna cesta prevzela večji del prometa obstoječe regionalne ceste R3-740 (Tišinske in Cankarjeve ulice).

Gradbena dela obsegajo izgradnjo nove ceste v skupni dolžini 2.720 metrov,  priključek s Tomšičevo ulico, dve krožni križišči (prvo z lokalno cesto Bakovci-Murska Sobota in drugo z regionalno cesto R1-232 Murska Sobota-Lipovci) ter 5 deviacij poljskih poti. Na lokaciji, kjer trasa prečka železniško progo Pragersko-Hodoš pa bo zgrajen nadvoz v dolžini 43 metrov. Izgradnja bo vključevala tudi namestitev prometne opreme in signalizacije, preureditev oz. zaščito komunalnih vodov ter aktivno protihrupno zaščito za naselje Bakša v skupni dolžini 294 m.

Pogodbena vrednost gradbenih del južne obvozne ceste, ki jih izvaja SGP Pomgrad d.d. s partnerjem Asfalti Ptuj d.o.o., znaša 6.087.189,49 EUR. Od tega bo Direkcija RS za infrastrukturo, kot investitor krila strošek v višini 6.072.140,49 EUR, sofinancer Mestna občina Murska Sobota pa v višini 15.049,00 EUR.

Južna obvozna cesta Murska Sobota - Južna obvozna cesta Murska Sobota

Južna obvozna cesta Murska Sobota - Južna obvozna cesta Murska Sobota

Južna obvozna cesta Murska Sobota - Južna obvozna cesta Murska Sobota

Južna obvozna cesta Murska Sobota - Južna obvozna cesta Murska Sobota